Jagtforsikring

På denne hjemmeside findes betingelserne for den ansvarsforsikring, som man er omfattet af, når man har løst dansk jagttegn. Disse betingelser er gældende for skader sket til og med den 31. marts 2017, jf. nedenfor. Forsikringsbeviset skal kunne vises frem for myndighederne i de lande uden for Danmark, hvor forsikringen dækker - det øvrige Europa (og Færøerne og Grønland). Man kan således dokumentere, at forsikringen er tegnet, når man har løst jagttegn, og hvad forsikringen går ud på.

Da Tryg Forsikring pr. 1. april 2017 har overtaget jagtforsikringen, skal anmeldelser og forespørgsler vedrørende skader fra og med denne dato ske til Tryg Forsikring på tlf. 78 75 74 63. Tryg Forsikring behandler også skader indtruffet til og med den 31. marts 2017, uanset om sådanne skader tidligere er anmeldt til Dansk Jagtforsikring A/S.

Læs mere i Forsikringsbetingelser for Dansk Jagtforsikring (pdf)

Redegørelse for inspektion i Dansk Jagtforsikring A/S (pdf)

SFCR-rapport (pdf)

Følsomhedsoplysninger (pdf)


Yderligere informationer fås hos:


DANSK JAGTFORSIKRING A/S Frederiksberggade 16 1459 København K Tlf. 33 11 07 47 (10-15) Forsikringsreg. nr. VIR 172927
Webmaster: Dansk Jagtforsikring A/S, lsj@nnlaw.dk